ÖÖPÄEVARINGNE ERIHOOLDUSTEENUS SÜGAVA LIITPUUDEGA JA AUTISTLIKELE KLIENTIDELE

Ööpäevaringne erihooldusteenus on isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil. Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise käigus on teenuseosutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

1) tagama ööpäevaringset erihooldusteenust saava isiku turvalisuse;
2) abistama isikut enese eest hoolitsemisel;
3) järgima tervishoiuteenuse osutaja poolt isikule määratud raviskeemi;

 • Majutamine 1-4kohalistes avarates ja kodustes tubades. Omaosalusena tasub klient 2016.aastal 250 eurot kuus, millest toidukulud on 169,96 eurot ja majutuskulud on 80,24 eurot kuus. Igapäevaelu toetamise teenuse all – päevakeskus on avatud esmaspäevast reedeni 8.30-16.30. Puudest tingitud lisakulud tasub klient ise.
 • Toitlustamine 4 korda päevas
 • Sauna kasutamise võimalus kohapeal 2 päeval nädalas
 • Perearsti visiidid kohapeale 1 päeval nädalas
 • Psühhiaatri visiidid kohapeale 1 päeval kuus
 • Igapäevaselt töötab kohapeal meditsiiniõde
 • Füsioterapeutide teenused kohapeal ühel päeval nädalas, et parandada ratastoolis olevate klientide liikuvust ja vähendada spastilisust
 • Kõikidele klientidele on koostatud struktureeritud päevakava
 • Igale kliendile koostatakse isiklik tegevusplaan. Selleks uuritakse ja hinnatakse iga kliendi tegevustervikuid (eneseteenindusoskused, liikumine, riietumine,söömine, hügieenitoimingud), tegevuseeldusi ja tegevusvõimet mõjutavaid tegureid. Hindamise tulemus võimaldab koostada isikliku tegevuskava ja viia seda ellu läbi eesmärgipäraste tegevuste
 • Igapäevaelu toimingutega ( söömine, joomine, hügieenitoimingud, riietumine, tubade korrashoid) aitavad klientidel toime tulla tegevusjuhendajad
 • Vastavalt oma tervislikule seisundile ja soovile on klientidel igal tööpäeval võimalus külastada lähedalasuvas majas päevakeskust ja osaleda seal toimuvates tegevustes
 • Kõik kliendid saavad osaleda tegelustubade tegevustes kohapeal vastavalt oma võimetele ja oskustele (joonistamine, voolimine, kleepimine, muusikateraapia, võimlemine, tantsimine, erinevate puslede ja legode kokkupanek jne)
 • Klientidele pakutakse erinevaid vabaajategevusi – teleri vaatamine, videofilmide vaatamine, muusika kuulamine, ajalehtede ja raamatute lugemine, lauamängud, vestlusringid, õues jalutamine
 • Töösarnane tegevus – maja ümber asuva pargi ja õue koristamine, suvel lillepeenarde rohimine, lillede kastmine, muru niitmine ja riisumine. Sügisel lehtede riisumine, talvel lume ajamine. Üldkasutatavate ruumide koristamisel ja köögitoimingutes abistamine
 • Kõikidel klientidel on võimalik osaleda hooldekandeasutuse sisestel üritustel – tähtpäevade tähistamine, erinevate esinejate vaatamine, pärastlõunased tantsud
 • Vastavalt kliendi soovile ja tervislikule seisundile võimalus osaleda üritustel väljaspool hoolekandeasutust – ekskursioonid, jõulumaa külastamine, suveüritused, tsirkus, näitused, teatrid, kontserdid
 • Kohapeal töötab kohvik, kus saab veeta vaba aega, lugeda ajalehti ja kuulata muusikat.