ÖÖPÄEVARINGNE ERIHOOLDUSTEENUS ÄÄRMUSLIKU ABI-JA TOETUSVAJADUSEGA INIMESELE

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud hindamise tulemusena tuvastatud äärmuslik abi- ja toetusvajadus (ööpäevaringne), kes vajab abi enese eest hoolitsemisel ega tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist ja/või tegevuste ülevõtmist ning kellele ei saa abi osutada teiste sotsiaalteenustega ja kes ei kasuta teisi erihoolekandeteenuseid.

Teenuse eesmärk on inimese iseseisva toimetuleku säilitamine – ja võimalusel ka arendamine – ning turvalise elukeskkonna tagamine teenuseosutaja ruumides.

Mida teenusel tehakse? ÖT teenuse saajad elavad teenuseosutaja ruumides koduseks kujundatud keskkonnas.

  • Aidatakse ja juhendatakse igapäevaelu oskuste säilitamisel ja arendamisel, kaasates inimesi võimetekohastesse tegevustesse.
  • Juhendatakse ja aidatakse riietumisel, söömisel jm ning hooldustoimingutes.
  • Juhendatakse vaba aja sisustamisel, sh sobivate ja võimetekohaste tegevuste leidmisel.
  • Toetatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel.
  • Juhendatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimisel.
  • Toetatakse tervishoiu-, sotsiaal- ja teiste avalike teenuste kasutamisel.

Vajadusel tagatakse inimesele transport tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks ning tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus.

Inimesele tagatakse hügieenitarbed, riided, voodipesu ning kaetakse nende hooldusega seotud kulud.

Vajadusel on teenuseosutaja poolt ka käsimüügiravimid, meditsiinitarvikud ja inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse ööpäevaringselt teenuse osutaja ruumides.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.