IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

Igapäevaelu  toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus teenuseosutaja:

1) lähtub isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist;

2) kujundab isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;

3) juhendab isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;

3) juhendab isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;

4) juhendab isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;

5) kujundab isiku tööoskusi ja võimaldab isikule töö tegemise harjutamist;

6) nõustab isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;

7) toetab teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;

8) kaasab isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Päevakeskus asub Valgas aadressil Kungla 28 II korrusel ja on avatud esmaspäevast reedeni kella 8.00-16.00.

  • Päevakeskuses on võimalik osaleda õppeköögis toiduvalmistamise õppimise gruppides kahel päeval nädalas
  • Käelise tegevuse gruppides on võimalik osaleda iga päev. Seal on võimalik joonistada, voolida, õmmelda, maalida klaasile ja riidele, kududa jne)
  • Tähistatakse tähtpäevi ja sünnipäevi, osaletakse korraldatavatel ühisüritustel (ekskursioonid, näitused, jõulumaa külastamine, tsirkus, matkad jne) väljaspool keskust
  • Võimalik kasutada arvutit ja internetti, lugeda ajalehti ja ajakirju
  • Ühel päeval nädalas osaleda line-tantsu ja seltskonnamängude ringis
  • Võimalus suhelda samade probleemidega inimestega, osaleda eneseabigruppides, vajadusel saada abi dokumentide täitmisel ja asjaajamisel ametiasutustes
  • Võimalus pesta päevakeskuses oma pesu, kuivatada see pesukuivatis, triikida ja vajadusel parandada
  • Päevakeskuse külastajatel on võimalus saada kohvi ja teed, soojendada kaasa võetud sööki või lisatasu eest osta sooja toitu
  • Päevakeskuses on võimalik vaadata telerit, kuulata muusikat, vaadata videofilme, mängida lauamänge.