Privaatsuspoliitika

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast
oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume,
kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes
järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmäärust (GDPR).

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk

MTÜ Valgamaa Tugikeskus töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja
pakkuda parimat teenust.
Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi
isikuandmeid:

  • kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti
    aadress)

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime soovijatele saata infot teenuste kohta.

Andmete töötlemise alus on vähemalt e-kirja teel antud isiklik nõusolek, leping või
seadus.

2. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame

  • Kliendile teenuste (ja/või toodete) kohta info saatmiseks;

Kogutud isikuandmeid säilitame ainult niikaua, kui see on vajalik eesmärgi
täitmiseks.

Kogutud andmed hävitame kohe kas kliendi palvel või eesmärgi täitumisel.

3. Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine

Isikuandmeid on andmesubjektil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis
vähemalt e-kirja teel.
Andmesubjektil on võimalik igal ajal kasutada oma õigust olla unustatud ja saata meile
vähemalt e-kirja teel teade palvega oma isikuandmed kustutada.

4. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik
kliendi tellitud teenuse osutamiseks.

5. Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete
töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel.
Palume meile kiiresti teada anda aadressil (meiliaadress reh@hot.ee ) kui Teile
tundub, et meie töötaja on toiminud vastupidi kehtivale privaatsuspoliitikale.

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest
teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte
veebilehel.
Isikuandmete vastutav töötleja on Lea Uppin . Kõikide küsimuste ja
ettepanekute korral võtke ühendust aadressil meiliaadress reh@hot.ee .
Probleemidega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.