Valgamaa Tugikeskuses on head võimalused psüühilise erivajadusega klientidele elamiseks, arenguks ja töötamiseks. Väike klientide arv võimaldab pöörata rohkem tähelepanu igale kliendile.

Olemas aed, kaldtee ratastooli kasutajatele, bussi- ja raudteejaam asub 200 meetri kaugusel, läheduses haigla, kultuuriasutused, turg ja ostukeskused.

MISSIOON

Valgamaa Tugikeskuse missioon on aidata psüühilise erivajadusega klientidel parandada oma toimetulekut igapäevaeluga ja seeläbi oma elukvaliteeti ning püüda hoida seda võimalikult elamisväärsel tasemel.  Valgamaa Tugikeskus pakub sotsiaalteenuseid, mis toetavad klientide toimetulekut, kaasavad kliente ja arvestavad nendega, et vähendada erivajadustega inimeste sotsiaalseid ja majanduslikke riske.

VISIOON

  • Valgamaa Tugikeskus on hoolekandeasutus, kus on koolitatud ja professionaalne kaader, kes pidevalt õpib ja täiendab end teiste riikide õppeasutuste ja koolitajate abiga ning tuleb toime sügava liitpuude ja käitumisprobleemidega autistlike klientidega.
  • Ööpäevaringsed erihooldusteenuste kohad pakuvad klientidele aktiivset ja neile sobivat kodusarnast elukeskkonda ja tuge nende lähedastele.
  • Valgamaa Tugikeskus on rahvusvahelistele nõuetele vastav hoolekandeasutus, mis tagab kvaliteetsed sotsiaal-ja tervishoiuteenused.

Euroopa Kvaliteedimärk Sotsiaalteenustes – EQUASS (European Quality Services) – eesmärk on täiustada sotsiaalsektori tegevust, kaasates teenuse osutajaid kvaliteedi tõstmise ja pideva arengu protsessi, garanteerides teenuse saajatele kvaliteetset teenust kogu Euroopas.

Nimetatud süsteem põhineb 10 kvaliteedi põhimõttel, 50 kriteeriumil ning 100 tegevuse indikaatoril, mis aitavad asutusel oma tööd efektiivsemalt korraldada, tulemuslikumalt töötada ja teenuse osutamise protsesse hallata, arvestades sidusgruppide huve, kliendi õigusi, eetikat, maksimaalset personali ja teenuse saajate kaasatust.

© - Valgamaa Tugikeskus 2018