TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Töötamise toetamise teenuse osutamise käigus teenuseosutaja lähtub isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

1) motiveerib  isikut    tööle  asuma;

2) leiab isiku huvidest lähtuvalt talle võimetekohase ja sobiva töö;

3) juhendab tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustab teda töötamise ajal;

4) juhendab ja nõustab isiku tööandjat viimase nõusolekul teenust saama õigustatud isiku tööle rakendamisel;

5) juhendab isikut ja temaga koostööd tegevaid isikuid nende nõusolekul töötamise käigus tekkivates omavahelistes suhetes;

6) valmistab isikut iseseisvalt ja toetuseta tööle asumiseks

Valga linnas ja maakonnas iseseisvalt elavatele psüühikahäiretega inimestele võimetekohase töö pakkumine, nende juhendamine, vajadusel töökoha kohandamine ja töövahendite eraldamine.

Töötamise toetamisel olevatele klientidele pakume alljärgnevaid töid:

  • Pesupesijatena hooldekodu pesuköögis
  • Majahoidjatena hooldekodu territooriumil
  • Päevakeskuse ruumide koristajatena
  • Üldkasutatavate ruumide koristajatena hooldekodu majas
  • Hooldekodu pesu triikijatena ja parandajatena
  • Abitöölistena hooldekodu köögis
  • Abitöölistena remonttöödel