TOETATUD ELAMISE TEENUS

Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Toetatud elamise teenuse osutamise käigus teenuseosutaja lähtuvalt isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:

1) juhendab isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;

2) juhendab isikut eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel;

3) abistab ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut;

4) valmistab isikut ette iseseisvaks elamiseks ning juhendab ja abistab teda elamispinna hankimisel.

Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenus on mõeldud inimestele, kelle peamiseks probleemiks on eluaseme puudumine ja kes vajavad abistamist ja nõustamist igapäeva- ja koduse elu korraldamisel, haigustega toimetulekul toetamist ja igapäevaoskuste ning iseseisvuse arendamist. Sarnaste probleemidega inimesed elavad igaüks omaette toas, kuid kasutavad väikeses majutusüksuses (2 kohta) ühiselt kööki ja teisi ühisruume. Elanikud tasuvad ise oma eluasemekulud. Teenus ei sisalda toitlustamist, hooldamist ja järelevalvet.