ÖÖPÄEVARINGNE HOOLDUSTEENUS

Erivajaduste, vanaduse või sotsiaalse olukorra tõttu hooldamist vajavate täisealiste isikute ööpäevaringne hooldamine, järelevalve ja ravimise tagamine.

Teenuse eest tasub lepingu alusel kohataotleja, kelleks võib olla klient ise, lähedased, omavalitsus.

Kohamaksumus: 500-650 eurot kuus.